top of page
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ.

Αυτή η συμφωνία μεταξύ εσάς ή την επιχείρησή σας (εφεξής “Εσείς”) και το offradio.fm

(εφεξής “Offradio Business Class”) διέπει τη χρήση υπηρεσιών μουσικής κάλυψης

που προσφέρει το Offradio Business Class (εφεξής “Υπηρεσίες Offradio B2B“).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ OFFRADIO BUSINESS CLASS  

Παρέχουμε υπηρεσίες μετάδοσης μουσικού περιεχομένου για επαγγελματικούς χώρους μέσω σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Offradio B2B μόνο επαγγελματική χρήση στις εγκαταστάσεις της επιχειρηματικής μονάδας που αντιπροσωπεύετε. Μπορείτε να συνδεθείτε με τις Υπηρεσίες Offradio B2B χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα αναπαραγωγής που υποστηρίζεται από τις Υπηρεσίες Offradio B2B μέσω προσωπικού username και κωδικού πρόσβασης. Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κάθε άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Offradio B2B είναι δική σας ευθύνη. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  

Μπορούμε να τροποποιήσουμε τους Όρους κατόπιν ειδοποίησης σας ανά πάσα στιγμή. Θα ειδοποιηθείτε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα https://offradio.fm/terms-conditions . Μπορείτε να διακόψετε τη χρήση των Υπηρεσιών Offradio B2B εφόσον οι όροι τροποποιηθούν κατά τρόπο που να επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας σε σχέση με τη χρήση των Υπηρεσιών Offradio B2B. Η συνεχής χρήση μιας Υπηρεσίας μετά από σχετική ειδοποίηση για τυχόν μεταβολή των Όρων θα θεωρείται ως συμφωνία σας με τους τροποποιημένους όρους. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 

Θα πρέπει να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό χρήστη ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Offradio B2B. Εάν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό και θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Offradio B2B, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την εταιρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Συμφωνείτε να:

α) να παρέχετε αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία σας, όπως καλείστε να κάνετε στη φόρμα εγγραφής και β) να διατηρείτε και να ενημερώνετε εγκαίρως τα στοιχεία εγγραφής, ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Σε περίπτωση που δώσετε οποιαδήποτε πληροφορία που δεν είναι αληθής, ακριβής, ενημερωμένη ή πλήρης, ή το Offradio Business Class έχει λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς, αληθής, ενημερωμένες ή πλήρεις, το Offradio Business Class διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή οριστικά το λογαριασμό σας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και να σας αρνηθεί την παρούσα ή μελλοντική χρήση των Υπηρεσιών Offradio B2B. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι υπηρεσίες Offradio B2Β διατίθενται για χρήση αποκλειστικά και μόνο (δημόσια εκτέλεση) σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί το κανάλι Offradio Business Class στην επιχείρησή του, για να είναι απόλυτα νόμιμος στη χρήση μουσικής και με δική του αποκλειστική ευθύνη πρέπει να αποδίδει πνευματικά δικαιώματα δημόσιας εκτέλεσης μουσικής στους αρμόδιους φορείς.  Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του περιεχομένου της υπηρεσία Offradio Β2Β  σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον. Απαγορεύεται επίσης η απόσπαση και αποθήκευση (download) από την υπηρεσία Offradio Β2Β σε τοπικά μέσα (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) ήχων. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Αποθηκεύουμε και διατηρούμε αρχεία, έγγραφα και άλλα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό χρήστη σας, στις εγκαταστάσεις μας. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων που οφείλονται σε λάθη ή αστοχίες του συστήματος, κρατάμε επίσης αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων του λογαριασμού χρήστη σας. Ως εκ τούτου, τα αρχεία και τα δεδομένα σας παραμένουν στους διακομιστές μας, ακόμη και μετά τη διαγραφή ή τον τερματισμό του λογαριασμού χρήστη σας. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα του λογαριασμού χρήστη σας δε θα είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Επίσης, δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα του λογαριασμού χρήστη σας για την εξυπηρέτηση στοχευμένων διαφημίσεων. Παρέχουμε στους χρήστες πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες τους. Οι χρήστες μπορούν να διορθώνουν, να ενημερώνουν ή να αφαιρούν οποιαδήποτε τέτοια προσωπικά στοιχεία, είτε από την πρόσβαση σε λογαριασμό χρήστη ή επικοινωνώντας με την υπηρεσία υποστήριξης πελατών του Offradio Business Class. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να χρειαστούν έως και 48 ώρες για να τεθούν σε ισχύ. Οφείλουμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις σας μέσα σε διάστημα 10 ημερών. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι υπηρεσίες Offradio B2B μπορεί να περιλαμβάνουν ορισμένες ανακοινώσεις από εμάς, όπως ανακοινώσεις υπηρεσιών, μηνύματα διαχείρισης συστήματος και ενημερωτικά δελτία. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι ανακοινώσεις θα πρέπει να θεωρηθούν ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών Offradio B2B. Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για να σας παρέχουμε συνολική προστασία προσωπικών δεδομένων, σας παρέχουμε επίσης τη δυνατότητα επιλογής να μην λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από εμάς. Ωστόσο, δεν θα έχετε τη δυνατότητα επιλογής να μην λαμβάνετε ανακοινώσεις υπηρεσιών και μηνύματα διαχείρισης συστήματος. 

 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Οι συνδρομές σε υπηρεσίες Offradio B2B είναι διαθέσιμες σε μηνιαίους, 6-μηνους και ετήσιους κύκλους χρέωσης. Ένας μήνας θεωρείται πάντα η περίοδος 30 ημερών από τη παράδοση Υπηρεσίας και δε διαφέρουν με βάση τον τρέχον μήνα. Το Offradio Business Class διαθέτει δύο τύπους συναλλαγών, τις εφάπαξ πληρωμές και τις συνδρομές. Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας στις συνδρομητικές υπηρεσίες Offradio Business Class μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στους δύο τύπους συναλλαγών. Στην περίπτωση της εφάπαξ πληρωμής είστε εσείς αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανανέωση της συνδρομής σας, το Offradio Business Class δε θα επιχειρήσει να σας χρεώσει με οποιονδήποτε τρόπο μετά το πέρας του κύκλου χρέωσης. Στην περίπτωση της συνδρομής και ανάλογα με τον κύκλο χρέωσής σας (π.χ. ανά μήνα), το Offradio Business Class θα ανανεώνει αυτόματα το πλάνο που έχετε επιλέξει, δημιουργώντας τις σχετικές χρεώσεις στο λογαριασμό σας χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας επιπλέον ενέργειας από μέρους σας. Ο προεπιλεγμένος τύπος συναλλαγών των υπηρεσιών Offradio Β2Β είναι η συνδρομή. Το Offradio Business Class διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ποσό της συνδρομής. Σε περίπτωση λήξης / ακύρωσης της συνδρομής σας, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί. Το Offradio Business Class δεν υποστηρίζει κανένα άλλο τρόπο για υποβάθμιση του πλάνου σας, εκτός από τη λήξη / ακύρωση της τρέχουσας συνδρομής σας. Έτσι, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο πλάνο συνδρομής που θα επιλέξετε, καθώς καμία επιστροφή δεν θα χορηγείται από το Offradio Business Class. 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών STRIPE. Το Stripe είναι ένας από τους ασφαλέστερους, πιο ευρέως αποδεκτούς τρόπους για να πληρώσετε για τις αγορές σας στο Διαδίκτυο. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τους πόρους από την χρεωστική ή πιστωτική κάρτα σας και να μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με σιγουριά. Το Stripe κατατάσσεται και επίσημα στη δεύτερη θέση για τον πιο διαδεδομένο τρόπο online πληρωμών παγκοσμίως μετά το PayPal. Απλά επιλέξτε το πλάνο σας, μεταβείτε στην ασφαλή ολοκλήρωση της παραγγελίας και θα μεταφερθείτε με ασφάλεια ώστε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας μέσω Stripe. 
Η Stripe επιβάλλει το HTTPS για όλες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν TLS (SSL), συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου ιστότοπού μας και του πίνακα ελέγχου. Το Stripe.js σερβίρεται μόνο μέσω TLS Οι επίσημες βιβλιοθήκες της Stripe συνδέονται με τους διακομιστές της Stripe μέσω TLS και επαληθεύουν τα πιστοποιητικά TLS σε κάθε σύνδεση Ελέγχουμε τακτικά τις λεπτομέρειες της εφαρμογής μας, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών που προσφέρουμε, των αρχών έκδοσης πιστοποιητικών που χρησιμοποιούμε και των κρυπτογράφησης που υποστηρίζουμε. Χρησιμοποιούμε HSTS για να διασφαλίσουμε ότι τα προγράμματα περιήγησης αλληλεπιδρούν με το Stripe μόνο μέσω HTTPS. Το Stripe περιλαμβάνεται επίσης στις προεγκατεστημένες λίστες HSTS τόσο για το Google Chrome όσο και για το Mozilla Firefox.

Κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων και επικοινωνίας: Όλοι οι αριθμοί καρτών είναι κρυπτογραφημένοι σε ηρεμία με AES-256. Τα κλειδιά αποκρυπτογράφησης αποθηκεύονται σε ξεχωριστά μηχανήματα. Κανένας από τους εσωτερικούς διακομιστές και δαίμονες της Stripe δεν μπορεί να αποκτήσει αριθμούς καρτών απλού κειμένου, αλλά μπορεί να ζητήσει την αποστολή καρτών σε πάροχο υπηρεσιών με στατική λίστα επιτρεπόμενων. Η υποδομή της Stripe για αποθήκευση, αποκρυπτογράφηση και μετάδοση αριθμών καρτών εκτελείται σε ξεχωριστό περιβάλλον φιλοξενίας και δεν κοινοποιεί διαπιστευτήρια με τις κύριες υπηρεσίες της Stripe (API, ιστότοπος κ.λπ.) σχετικά με ευαίσθητα δεδομένα και επικοινωνία Για περισσότερες πληροφορίες: https://stripe.com/docs/security/stripe

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Εκτός από όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, δε θα πρέπει να: (i) μεταφέρετε ή να καθιστάτε διαθέσιμες σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο τις Υπηρεσίες Offradio B2B (ii) να παρέχετε οποιαδήποτε υπηρεσία με βάση τις Υπηρεσίες Offradio B2B χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια (iii) χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Offradio B2B για spamming και άλλους παράνομους σκοπούς. 

 

SPAMMING ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μεταδόσεων σας μέσω των Υπηρεσιών Offradio B2B. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για παράνομους σκοπούς ή για την διαβίβαση του υλικού που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα του άλλου, υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, πορνογραφικό, άσεμνο, αποδοκιμαστέο, προσβάλλει θρησκευτικές συναισθήματα, προωθεί το ρατσισμό, περιέχει ιούς, παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα του άλλου. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες για τη διαβίβαση των “junk mail”, “ανεπιθύμητη αλληλογραφία”, “αλυσιδωτές επιστολές”, “phishing” ή εκούσια μαζική διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες Offradio B2B εάν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι έχετε χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα.  

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των Υπηρεσιών Offradio B2B γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Το Offradio Business Class αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, των σιωπηρών εγγυήσεων με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το Offradio Business Class δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα είναι συνεχής, έγκαιρες, ασφαλής ή χωρίς ιούς. Η χρήση των Υπηρεσιών Offradio B2B πρέπει να είναι δική σας ευθύνης και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας που προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών Offradio B2B ή τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Συμφωνείτε ότι το Offradio Business Class σε καμία περίπτωση, δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική, παρεπόμενη, έμμεση, ειδική ή άλλη απώλεια ή ζημίας ή απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτυχίας υπολογιστών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή άλλες ζημίες που θα προκύψουν από ή προκαλούνται από τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες Offradio B2B , ακόμη και αν το Offradio Business Class έχει συμβουλευτεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Μοναδική και αποκλειστική σας αποζημίωση για οποιαδήποτε διαφωνία σας με το Offradio Business Class που σχετίζεται με οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες θα είναι η λήξη της εν λόγω Υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη του Offradio Business Class απέναντι σε εσάς, όσον αφορά οποιαδήποτε υπηρεσία, άμεση ή έμμεση, δε θα υπερβαίνει τα τέλη που καταβάλλονται από εσάς προς την εν λόγω υπηρεσία. 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Ενδέχεται να αναστείλουμε το λογαριασμό χρήστη σας ή να απενεργοποιήσουμε προσωρινά την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος οποιασδήποτε Υπηρεσίας, σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν υπόνοιες παράνομης δραστηριότητας, εκτεταμένες περιόδους αδράνειας ή αθέτησης πληρωμής, αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες. Θα τερματίσουμε επίσης και το λογαριασμό χρήστη σας μετά από αίτημα σας. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε το λογαριασμό χρήστη σας και να απαγορεύσουμε τις υπηρεσίες μετά από εύλογη πεποίθηση ότι έχετε παραβιάσει τους Όρους. Τερματισμός του λογαριασμού χρήστη θα περιλαμβάνει την άρνηση της πρόσβασης σε όλες τις Υπηρεσίες Offradio B2B, διαγραφή δεδομένων του λογαριασμό χρήστη σας, όπως η διεύθυνση e-mail και ο κωδικός πρόσβασης σας και τη διαγραφή όλων των δεδομένων στο λογαριασμό χρήστη σας.

bottom of page